Telefon
WhatsApp

İç Mimari

İç Mimari
İç Mimari
İç Mimari

İç Mimari

İç mimarlık, mimarlık hizmetleri neticesinde ortaya çıkan yapının iç mekân tasarımlarının belirlenen alanda bir iç mimar tarafından mekân gereksinimleri ve kullanım amaçları dikkate alınarak tasarlanmasıdır.

İç mimarlık; mekan tasarımı ve mimari uygulamalar arasında köprü görevi üstlenirken çoğunlukla karmaşık yapısal, çevresel, hizmete yönelik ve mekanın algısına yönelik alanlarla uğraşır.
İç mimari çalışmalar neticesinde ele alınan iç mekân o yapının önemli bir parçası haline gelebilir, yapının anlamını yeniden ele alarak, yapının katma değerini yükselterek ve oraya önem katabilir.

işlevsellik, sağlamlık ve güzellik kavramları iç mimarlık hizmetlerinin temelini teşkil etmektedir. İç mekân tasarımı mekânsal hacme müdahale ederek tasarımcıya özgün öğelerin ile mobilyadan duvar yüzeylerine kadar tüm mekânın işlenmesi ile farklı kimlik ve atmosfere sahip ortamlar yaratılmasıyla ilgilenen disiplinler arası bir uygulamadır.

İç mekânın bulunduğu konum ve yakın çevre unsurları iç mekânın ağır basan unsurlarından biri olduğu için çevresel tasarım bu hizmet kolunun bir alt başlığıdır.

İletişim Bilgileri